Kyrenia Mountains

 

Kyrenia Mountains

High up on Kyreina Mountains

 

 
 
*
*